จัดโครงการ Money Management ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน สำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุม กองบังคับการภูธรจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการMoney Management ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน สำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัวขึ้น โดยในช่วงเช้าก่อนเปิดโครงการได้จัดให้มีพิธีสวดมนต์ถวายพระพร บทสวดโพชฌงคปริตรถวายพระพรแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ต่อมาเวลา 09.00 คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในการเปิดพิธี จากนั้นคุณเกตุแก้ว อิทธิสารรณชัย ประธานชมรมแม่บัานตำรวจภูธรภาค 2
ได้กล่าวถึงความร่วมมือส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ระหว่าง สมาคมแม่บ้านตำรวจ/สตช. กับ ตลท.
โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบ รู้จักการบริหารหนี้อย่างถูกวิธี ทราบถึงการลงทุนที่จะทำให้เงินออมงอกเงย โดยมีคุณพรรณวดี ลดาวัลย์

ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดาบตำรวจ จิณณะ สอนอุ่น ผู้ได้รับรางวัลบุคคลตันแบบการพัฒนาทักษะด้านการเงิน และการจัดการ
หนี้สินของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ปี 2565
หลักสูตร Happy Money, Happy Retirement
เป้าหมายชีวิต พิชิตได้ด้วยแผนการเงิน และดร.อัจฉรา โยมสินธ์พร้อมคุณชยุต ปรญญาธนกุลเป็นผู้บรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิต การวางแผนเกษียณ สถานการณ์หนี้ครัวเรือน
ชีวิตดี หลักสูตรหมดหนี้มีออม เริ่มตันที่การวางแผน 3 ขั้นตอนกำหนดเป้าหมาย ระบุเป้าหมายชีวิตและจำนวนเงินที่ต้องการ
สำรวจตนเอง อัตราส่วนความอยู่รอด งบดุลส่วนบุคคล งบรายได้และค่าใช้จ่าย
Workshop: ทำงบการเงินส่วนบุคคล ลงมือทำทันที…เป็นเศรษฐีแน่นอน
วางแผน “เกษียณสุข” เรื่องสำคัญ ไม่ทำไม่ได้
เงินที่ต้องใช้ ในวัยเกษียณ เงินออมที่มี เพื่อวัยเกษียณ จากแหล่งต่างๆ รู้จักแหล่งเงินออมเพื่อวัยเกษียณ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข.
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนเพื่อส่งเสริมการออม (SSF)รู้เท่าทันหนี้หมดหนี้มีออมและขั้นตอนการปลดหนี้

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.จันทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *