ปศุสัตว์จันทบุรี ส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ลดต้นทุน และ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

20 ธ.ค.65 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และนายวินัย บุตรดี ปศุสัตว์อำเภอมะขาม สพ.ญ.นพสิริ นาคสิทธิวงศ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ บ้านโคกตะพง ม.6 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม ในพื้นที่ของนายสมศักดิ์ พันธ์สว่าง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโค กระบือ เนื่องจากเกษตรกรจะเพิ่มสัดส่วนการใช้อาหารหยาบให้มากขึ้น เพื่อลดการใช้อาหารข้นที่มีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการหญ้าอาหารสัตว์มากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์สายพันธุ์ดี เช่น หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า และกระถิน เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์ใช้เลี้ยงสัตว์ และจำหน่ายแก่ผู้เลี้้ยงสัตว์รายอื่น ท่อนพันธุ์ ให้การสนับสนุนเกษตรกร รายละ ไม่เกิน 500 กก.

ส่วนเมล็ดพันธุ์ ให้การสนับสนุนเกษตรกรรายละไม่เกิน 10 กก. อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ไร่ละ 2 ก.ก. พื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ไร่ละ 2 กก. นอกจากนี้ ยังให้เกษตรกรยืมใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (Motor Pool) ในการผลิตพืชอาหารสัตว์ ได้แก่ เครื่องไถพรวน เครื่องตัดหญ้า มีเงื่อนไขให้ยืมเครื่องจักรกลการเกษตรได้ครั้งละไม่เกิน 60 วัน เกษตรกรต้องออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสำรองเสบียงสัตว์ไว้เป็นความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ (Feed security) รวมทั้งช่วยลดภาระในการลงทุนซื้อเครื่องจักรกลของเกษตรกร สำหรับเป้าหมายในจังหวัดจันทบุรี จะขยายเพิ่มแปลงหญ้ารูซี่ 500 ไร่ กระถิน 100 ไร่ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 50 ไร่ และหญ้าแพงโกล่า 50 ไร่ เกษตรกรผู้สนใจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด และแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้ที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.จันทบุรี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *