‘บิ๊กหมอก’ ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ม.รามคำแหง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ร่วมงานปัจฉิมนิเทศและก่อตั้ง “ชมรมทวิปริญญาโทรัฐประศานศาสตร์และบริหารธุรกิจ”มหาลัยรามคำแหง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องภูผาม่านโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โดยมี อ.ดร. นิคม เจียรจินดา ผศ.ดร. สมเกียรติ อินทวงศ์ อ.ดร.วรินทร์ธร ธรสารสมบัติ ร่วมงานและรศ.ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ เป็นประธานในพิธี นางสมจินตนา ศิลป์ทองทิพย์ประธานนักศึกษาทวิตปริญญาโทรุ่นที่ 1 เป็นประธานจัดงานและประธานชมรมฯมีนักศึกษาโครงการทวิปริญญาโท มาร่วมงานจากหลายจังหวัด เช่นชัยภูมิ ลพบุรี เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษและกรุงเทพมหานคร โดยนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ทวิปริญญาโทรุ่น 17 ร่วมงานพร้อมยังได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ได้ขอบคุณทางประธานผู้จัดงาน

 

 

 

 

 

 

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มองถึงความสำคัญของความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษาโครงการทวิปริญญาโทรัฐประสานศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการบูรณาการร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและองค์การและทางผู้จัดยังได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสืบสานความเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมมือช่วยเหลือกันและมีการบูรณาการร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพสืบไป ขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมทุกท่านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานและเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นๆได้จัดกิจกรรมขึ้นในครั้งต่อไป.

 

 

 

ทีมข่าวภูมิภาค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *