จังหวัดชลบุรี รมว.สุชาติ จัดมหกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ พลิกโฉมตลาดแรงงานไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรม รวมพลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภายใต้นโยบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด ฟื้นฟู พลิกโฉมตลาดแรงงานไทย” โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับ การจัดงานมหกรรม รวมพลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในครั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องแรงงานและกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการทำงานในปัจจุบันและความต้องการแรงงานในอนาคต อันจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมกว่า 10 กิจกรรม ได้แก่ การนัดพบแรงงาน มีสถานประกอบการชั้นนำเข้าร่วมรับสมัครงาน 20 แห่ง การจัดคลินิกส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้คำปรึกษาด้าน พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 การรับรองความรู้ความสามารถและด้านการขอทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กิจกรรม “รวมกันเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน” โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนท้องถิ่น สินค้ากลุ่ม OTOP เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกิจการให้มีรายได้ ตลอดจนการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้าน Industrial Internet of Things การให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมแบบพึ่งพาตนเอง การแสดงระบบ Mini Plant Factory การให้แนะนำเกี่ยวกับระบบกระชังปลาอัจฉริยะ รวมทั้งการจัดสาธิตการฝึกอาชีพกว่า 30 สาขาอาชีพด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญจากผลกระทบดังกล่าวที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัวลง ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงแรงงานพบว่าอัตราการจ้างงานลดลง เนื่องจากการปรับตัวทางธุรกิจของสถานประกอบการ ซึ่งเน้นการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์และปรับตัวเป็นดิจิทัลมากขึ้น การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้ลดการจ้างแรงงานในระบบมากขึ้น ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่ทำให้แรงงานในระบบต้องพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของตนเองให้ทันต่อธุรกิจที่เกิดใหม่ และคนจำนวนมากหันมาประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระเพิ่มขึ้น ดังนั้นการยกระดับและเรียนรู้ทักษะใหม่

จึงเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงแรงงานที่ต้องนำแรงงานที่มีทักษะกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานและสร้างแรงงานนอกระบบที่เข้มแข็งขึ้นมา เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการมหกรรม รวมพลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ขึ้น เพื่อให้แรงงานไทยได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพตามความถนัดและตรงกับความต้องการของตนเองได้”การจัดงานมหกรรม รวมพลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องแรงงานและกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่จะได้พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการทำงานในปัจจุบันและความต้องการแรงงานในอนาคต อันจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” นายสุชาติ กล่าวทิ้งท้าย

วิศาล แสงเจริญ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *