พิธีรับมอบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปี 2566

วันที่ 13 ม.ค. 2566 ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของวิชาชีพและเป็นก้าวแรกสู่วิชาชีพการพยาบาล โดยมีช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและภาคภูมิใจต่อวิชาชีพการพยาบาล มีการเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในทบบาทของพยาบาลวิชาชีพในสถานการณ์จริง รวมถึงให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีที่ดีงามของวิชาชีพและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์

สำหรับจัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปีและรับตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ปีการศึกษา 2566 เป็นการดำเนินการต่อเนื่องทุกปี ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญอย่างยิ่งจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของวิชาชีพ และส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เกิดอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อวิชาชีพการพยาบาล

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปีและรับตะเกียง มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ซึ่งจะเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ศรัทธา มุ่งมั่นและพร้อมต่อการฝึกปฏิบัติวิชาชีพพยาบาลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียน

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวจันทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *