ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 ครบรอบ 69 ปี

ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๙ ปี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธี
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และผู้บังคับบัญชาที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีอ่านสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกล่าวคำปฏิญาณตน การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ราย การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จำนวน 69 ทุน โดยได้รับความนุเคราะห์จากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 1 ทุน และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี จำนวน 68 ทุน มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และพิธีชุมนุมรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และรับฟังโอวาทของผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรีต่อไป

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน นอกจากมีภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ช่วยเจ้าหนักงานฝ่ายปกครอง ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พี่น้องประชาชน ในการนี้ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมีความห่วงใย ดูแลเรื่องสิทธิ สวัสดิการและค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันบ้านเมืองประสบปัญหา ภัยคุกคามหลายประการ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง ขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนาย ให้ตระหนักและรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกำลังหลักของฝ่ายปกครอง ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แบ่งเบาภาระของผู้บัญชา อยู่ในระเบียบวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *