ปศุสัตว์จันทบุรี เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day กลุ่มแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ

15 ก.พ.66 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การรวบรวมสินค้าเกษตรและการตลาด วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ตั้งอยู่ ม.4 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ โดยนายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ กล่าวต้อนรับ นางสาวสวรส แดงท่าขาม เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้แทน นายกสมาคมมังคุด ประธานแปลงใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรจาก อ.เขาคิชฌกูฏ และ อ.มะขาม เข้าร่วมกิจกรรม รวม 60 คน ในงานได้มีการจัดสถานีความรู้ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ รวม 4 สถานี

ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ พิชิตแมลงร้ายด้วยสบู่อ่อน รู้ทันฟ้า ทันฝน และพิชิตโรคพืชด้วยน้ำหมักเปลือกมังคุด เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ส่วนราชการต่างๆได้จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ สนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิต และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มายึดถือปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ต่อไป

 

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวจันทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *