นร.มัธยม รร.พระวิสุทธิวงส์ โชว์ผลงานสุดปัง ยกระดับสู่ความเป็นเลิศนวัตกร ต่อยอดนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า  ที่ บริเวณหน้าอาคารเรียนบุญราศี ยอห์นปอล โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ถ.พหลโยธิน-ลำลูกกา ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์  หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการโครงการ PV. Innovations Fair 2022   และซิสเตอร์มยุรา วาปีโส ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกฤษณะ เลิศวิชานันท์  ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี   นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มม่า อลิส (EMMA ALIS) คณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินนวัตกรรมให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ กล่าวว่า  “โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์เป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังกัดเขตการศึกษาที่ 4 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2486 ปัจจุบันมีอายุ 79 ปีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565  มีนักเรียนจำนวน 2,042 คน ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมวิศวกรรมพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นปีแรก โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มม่า อลิส เป็นผู้สอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ด  เพื่อนำโค้ดนั้นไปสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลงานนวัตกรรมรวมทั้งสิ้น 22 ชิ้นงาน”

การจัดงานในครั้งนี้นอกจากมีการนำเสนอ และประกวดผลงานทางด้านนวัตกรรมของนักเรียนแล้วนั้น ยังมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาคซึ่งนักเรียนทุกคนได้เข้าชมนิทรรศการวิชาการพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมของภาคต่างๆ และมีการจดบันทึกความรู้ในระหว่างร่วมกิจกรรม  โดยใช้ชื่อว่า PV Innovations Fair 2022    พระวิสุทธิวงส์ ก้าวไกล  สู่โรงเรียนนวัตกรรม    ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการตามศักยภาพ

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้นอกเหนือจากบทเรียน

บาทหลวงเอกรัตน์  หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กล่าวว่า “ในการที่พ่อเดินทางมาเปิดงานในครั้งนี้รู้สึกว่าประทับใจที่เห็นผู้บริหาร   คุณครู  นักเรียน และ ผู้ปกครอง ที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน คือมิติแรกของความเป็นครอบครัว และที่สำคัญนักเรียนที่นั่งกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีระเบียบวินัย อันนี้มิติแรกของคำว่า PV หรือ พระวิสุทธิวงส์  หมายถึงครอบครัวศักดิ์สิทธิ์   เราคือครอบครัวเดียวกัน  ผู้ปกครองให้ความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์  และ PV. Innovations fair  2022  เป็นบทสรุปของคำว่า ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  โรงเรียนของพวกเรา ซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิก จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก  เด็กของเราจะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถพร้อมพัฒนาประเทศชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13  เด็กของเราจะเป็นนวัตกรที่ดี ใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมต่อไป”

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากบาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ  ตลอดจนได้รับความร่วมมือ คณะครู  นักเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ภาคกลาง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *