กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบัวเชด จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 18  มีนาคม 2566  เวลา 08:30 น. ณ สำงานงานเทศบาลตำบลบัวเชด ตำบลบัวเชด อำเภอเมืองบัวเชด จังหวัดสุรินทร์  นายบรรลุ สุวรรณดี รักษาราชการแทนนายอำเภอบัวเชด    เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  โดยมี นายไตรภพ ดวงอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบัวเชดกล่าวรายงาน พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 500 คน ร่วมในพิธี

 

 

 

โอกาสนี้ นายบรรลุ สุวรรณดี รักษาราชการแทนนายอำเภอบัวเชด   กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย  และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์จึงจัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

 

 

ภาพ/ข่าว พูนสิน ยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *