นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี โชว์ผลงานนวัตกรรม ก้าวล้ำสู่นวัตกรระดับโลกในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี  หมู่1 ถ. ติวานนท์ – ปทุมธานี ต อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ซิสเตอร์ ดร.สมจิตร์  ทรัพย์อัประไมย อธิการ  ซิสเตอร์รัชนี ตระกูลเง็ก ผู้จัดการ  ซิสเตอร์ลักษณาวดี  วงษ์วิไลวารินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี  จัดงานวิชาการ  EDUCATION  FOR EMPOWERMENT   “อิสระแห่งการเรียนรู้  สร้างสรรค์แบ่งปัน  ก้าวทันเทคโนโลยี”   เป็นการแสดงผลงานนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ซิสเตอร์ลักษณาวดี  วงษ์วิไลวารินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี  กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

  1. เพื่อพัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพในด้านการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ศึกษานอกห้องเรียนได้อย่างอิสระ
  2. เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน
  3. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
  4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และความรับผิดชอบในการเรียนรู้

การดำเนินกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน และกิจกรรมเสริมความรู้จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน และภาษาต่างประเทศ กิจกรรมงานห้องสมุด งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  งานฝ่ายจิตตาภิบาล  กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนในการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น วิชาการออกแบบ วิชานวตกรรม AI รวมถึงได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากอาจารย์เอกสิทธิ์  เกิดกฤษฎานนท์  ผู้บริหารบริษัท เอ็มม่า อลิส และ สถาบันกวดวิชาก็อทไลท์  และ  I-Creation Education House Make a Wit  Mad Science True Click Life

อาจารย์เอกสิทธิ์  เกิดกฤษฎานนท์  ผู้บริหารบริษัท เอ็มม่า อลิส และ สถาบันกวดวิชาก็อทไลท์   กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์  ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี  เพื่อการเรียนรู้เข้าใจภาษาในด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับนักเรียนในอนาคต    เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง นำทักษะ ความรู้จากการกิจกรรมการเรียนวิชานวัตกรรม AI มาประยุกต์สร้างผลงานนวัตกรรมที่มีประโยชน์ และสร้างสรรค์ผลงาน  ต่อยอดความเป็นนักประดิษฐ์ระดับโลก

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล   ผอ.ภาคกลาง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *