วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวทั่วไทย

ผู้ว่าชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อทบทวนและกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายโดยภาคีเครือข่ายภาครัฐของจังหวัดชลบุรี รวมทั้งการรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

จากคณะทำงานด้านต่างๆ การรายงานผลการดำเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *