ที่ปรึกษา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

ที่ปรึกษา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง(บิ๊กหมอก)ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อม นายพันวศิน วิไลแก้วและพลโทไกลเทพ อนุศักดิ์ผู้ช่วยที่ปรึกษาฯลงพื้นที่ เทศบาลตำบล โรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่ ครั้งนี้ได้มี นายณิชภูมิ คำเมืองเหนือ นายกเทศบาลตำบลโรงช้าง พระสมุห์ประจักษ์.ขณโสภี เจ้าอาวาสวัดสันกอง นายเมฆ แก้วยา รองฯ นางนงลักษณ์ เทพทองพันธ์ รองฯ นายชาญชัย คงโนนนอก ผู้ใหญ่บ้านสันกองและชาวบ้าน ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ในอำเภอป่าแดดนี้มีพืชสมุนไพรมากมายกว่า 1000 ชนิด จึงต้องการฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ยังมีโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศเชิงเกษตรและโบราณสถาน
โครงการออกโฉนดที่สาธารณะเพื่อรับรองการพัฒนาถนนการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กม่อนป่าเหียง นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง จึงได้ประสานหน่วยงานของภาครัฐที่ เกี่ยวข้องและรับผิดชอบเช่น เกษตรจังหวัด หน่วยชลประทานจังหวัด เชียงราย เพื่อร่วม ช่วยผลักดันสู่การพัฒนาอย่างยังยืนต่อไป พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กนักเรียน เพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมทำ จิตอาสาในกิจกรรม แบ่งปันรอยยิ้ม สังกัดวัดสันกองวัฒนาราม จากนั้นนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง และคณะได้เดินทางต่อ เพื่อลงตรวจอ่างเก็บน้ำ 90ไร่ ในตำบลโรงช้าง ที่ใช้รับน้ำยามฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งให้ชาวเกษตรกรทั้ง อำเภอ ป่าแดด แต่ตอนนี้เกิดรกร้าง เต็มไปด้วยวัชพืช ปกคลุมหนาแน่นเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเช่นกันจึงได้ประสานไปยังหน่วยงานชลประทานให้ทราบเพื่อรับเรื่องไปดำเนินการต่อไป ก่อนกลับยังได้กล่าวชื่นชม เทศบาลตำบลโรงช้าง วัดสันกอง ผู้นำในชุมชนชาวบ้านสันกอง ที่ร่วมกันบูรณาการอย่างเข้มแข็งต่อไป.ศูนย์ข่าวภาคอีสาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *