ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมกำลังพลกองเรือยุทธการในพื้นที่หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน

วันที่ 15 ส.ค.65 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลของกองเรือยุทธการที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ของหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจกำลังพล รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กำลังพลในภาพรวม ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการจัดเตรียมกำลังทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการในทะเลด้านตะวันออก มีภารกิจที่ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ

ประกอบด้วยการป้องกันการรุกล้ำน่านน้ำ , การคุ้มครองเรือประมง , การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางทะเล , การปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ

ศูนย์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *