อบจ.ระยองจัดงานแถลงข่าวเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ค. 2565 ณ ตลาดกลางผลไม้เสี่ยไต้  ปั๊มน้ำมันบางจาก อ.แกลง จ.ระยอง

เมื่อเวลา15.00น.วันที่ 6 พ.ค.65 ร้านกาแฟอินทนิล ปั๊บน้ำมันบางจากไต๋ปิโตรเลียม ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกอบจ.ระยอง ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวเทศกาลผลไม้และของดีเมืองแกลงประจำปี2565 โดยมี นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยองนายสันต์ชัย ตังสวนิช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง นายสมพงษ์ บัวแก้ว เกษตรอำเภอแกลง นายประยุทธ พานทอง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแกลง นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแถลงข่าวดังกล่าว

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกอบจ.ระยองกล่าวว่าทางอบจ.ระยองได้จัดสรรหางบประมาณ ในการจัดงาน ด้วยอำเภอแกลง ได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลผลไม้และของดีเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2565” ปีที่ 40 ขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาดกลางผลไม้เสี่ยไต้  ปั๊มน้ำมันบางจากได้ปีโตรเลียมตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี  วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของอำเภอแกลง เพิ่มศักยภาพทางด้านการจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกรชาวอำเภอแกลง สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรและเป็นกิจกรรมที่ชาวอำเภอแกลงทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้ทำร่วมกัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

นายก อบจ.ระยองกล่าวเสริมอีกว่าในวันเสาร์ที่14พ.ค.65 ได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานพิธีในวันเปิดงายนอกจากนี้ยังมีขบวนนางรำกลุ่มสตรีอ.แกลง การประกวดผลไม้ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดธิดาชาวสวน ซึ่งมีรางวัลมากมายขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมชมและจัดซื้อผลไม้ในราคาถูกสดใหม่จากชาวสวนโดยตรง และคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่จังหวัดระยองหลายล้านบาทและยังกระตุ้นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้จังหวัดระยองอีกมากมาย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาพักผ่อนริมทะเลชายหาดแหลมแม่พิมพ์ที่มีชายหาดยาวหลายกิโลเมตรหาดทรายขาวสะอาดน้ำใสซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเช่นกัน