กศน.มุกดาหาร เปิดโครงการ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด

มุกดาหาร -สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการ White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร นายเพียร แสวงบุญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา นักศึกษา กศน. ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษา กว่า 100 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด” ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

นายเพียร แสวงบุญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดและการใช้อาวุธ โดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการเร่งด่วน ได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของสถานศึกษาให้ดูแลเด็กและเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนอย่างเข้มงวดมากขึ้น

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวอีกว่า โดยใช้กลไกตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาใช้หลักการทำเด็กให้เข้มแข็ง และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปลูกฝังและปราบปราม ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง และสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร เริ่มต้น การขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด”ขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา, นักศึกษา กศน. ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา กศน. ได้รู้ถึงพิษภัยอันตรายของยาเสพติดและอาวุธ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธ ให้หลีกเลี่ยงและรู้จักห่างไกลยาเสพติดและอาวุธ และเพื่อให้นักศึกษา กศน. ครู กศน. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถป้องกันภัยที่เกิดจากยาเสพติดและอาวุธให้สถานศึกษามีความปลอดภัย.

ภาพ-ข่าว อนุศักดิ์-เสาวภา แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวประจำ จ.มุกดาหาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *