อบต.ผาสามยอด ผลิตป้ายจราจรจากถาดถวายเพลพระใช้ในชุมชน

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 2 พ.ย.65 ได้รับแจ้งจากคุณณัฐธุมาศ หมู่หมื่นศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด อ.เอราวัณ จ. เลย เจ้าของโครงการ”ผลิตป้ายจราจรจากถาดถวายเพลพระใช้ในชุมชน “ ว่า อบต.ผาสามยอดได้จัดทำโครงการนำร่องต้นแบบทำดี ทำป้าย เครื่องหมายสัญญาณจราจรใช้เองในหมู่บ้าน ลดอุบัติเหตุในชุมชน ด้วยมีแนวความคิดถึงภาชนะสิ่งของเหลือใช้ในท้องถิ่นที่มีประจำภายในวัด และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวนมากครั้งในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ งานบุญ งานประเพณี ประกอบกับจำนวนรถยนต์ จยย.มีมากขึ้นทุกวัน อีกด้วย จึงเห็นความสำคัญกรณีนี้และผู้สัญจรไป-มา ของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ชาวบ้านต่างถิ่นย่อมไม่ชินทางซอก ตรอก ซอย จึงมักเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและบ่อยครั้ง และก็ ได้รับความร่มมือจาก ร่วมกับ อบต.ผาสามยอด และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน พระครูสมานชัยวุฒิ รองเจ้าคณะอำเภอเอราวัณ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลผาสามยอด ประชาชนคนในพื้นที่อย่างมาก โดยชาวบ้านในหมู่บ้านของ ต.ผาสามยอดฯ ชุมชนท้องที่ท้องถิ่น โรงเรียน ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทำป้าย เครื่องหมายสัญญาณ จราจรใช้เอง

เริ่มนำร่องกันที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยป่านหมู่ที่ 1บ้านห้วยป่าน หมู่ที่ 9 , บ้านห้วยสวรรค์หมู่ที่ 8 ตอนนี้มีการติดตั้งและผลิตไปแล้วประมาณ 70 – 80 ป้ายในทั้งสามหมู่บ้าน โดยชุมชนมีการตั้งเป้าไว้ประมาณ 200 ป้าย และมีการรับบริจาคและผลิตอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องมาจากการแยกขยะในชุมชน โดยการนำวัสดุเหลือใช้ในที่นี้ก็คือการนำถาดเหล็กที่ใช้ในเวลานำอาหาร ภัตตราหารต่างๆไปถวายพระ ที่อยู่ในวัดต่างๆในพื้นที่ทางชุมชน คิดดัดแปลงทำอย่างไรให้นำไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อก่อนนี้เราจะนำวัสดุเหลือใช้แบบนี้หากเก่าหรือเสียก็จะนำไปทิ้งจนเป็นของเก่าหมดค่า ทิ้งไว้เฉยเฉย ซึ่งขนาดนี้สามารถนำไปทำเป็นป้ายจราจร บอกจำกัดความเร็ว ทางเลี้ยว ทางแยก ระยะทาง อะไรต่างๆได้เป็นการเริ่มจากไอเดียเล็กๆของชาวบ้าน

ด้านนายรุ่ง แต้จั้น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลผาสามยอด 10 หมู่บ้าน กล่าวว่า เมื่อนำร่องแล้วได้ผลดีมากเพราะเกิดประโยชน์ความเป็นระเบียบของท้องถิ่น ชุมชนและประชาชน จึงขยายผลไปยังอีก 4-5 ตำบลของอำเภอเอราวัณและ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย จากนั้นจะขยายออกไปทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลยที่ใดมีความพร้อมทั้งบุคลากรร่วมมือร่วมใจจิตอาสา สิ่งของที่เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้นๆ ก็เริ่มได้เลย เพราะป้ายจราจรเป็นเครื่องหมายแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือราชการ อีกด้วย จุดไหนสมควร เหมาะสมติดตั้ง สามแยก สี่แยก อันเป็นจุดเสี่ยงภัย ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นมีน้อยมาก เนื่องจากซื้อเพียงเหล็กเป็นเสาและถาดนั้น ก็นำมาจากวัดเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ส่วนสีทางอบต.ผาสามยอด เป็นผู้สนับสนุน และแรงงานการทำต่างๆก็เป็นของคนในชุมชน ซึ่งจะนัดกันมาทำในวันที่ว่างหลังจากไปทำสวนทำไร่ทำนา เสร็จทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนขณะนี้สำเร็จมาได้เกินครึ่งไปแล้ว ที่สำคัญเราได้ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้นำมาใช้ประโยชน์ที่ได้ผลเกินคาด.

ภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด
ข่าว บุญชู ศตรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวประจำ จ.เลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *