ชาวบ้านร้องจุดอันตราย หลังจากสร้างสะพานข้ามห้วยแข้แล้วเสร็จ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณสะพานข้ามห้วยแข้ ชุมชนค่ายลูกเสือ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วน ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการปรับปรุงยกระดับความปลอดภัยทางถนนสำหรับถนนบริเวณสะพานข้ามห้วยแข้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและทราบรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการฯ


สืบเนื่องจากจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแข้ (ชุมชนค่ายลูกเสือ) ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 9,984,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างทดแทนสะพานข้ามห้วยเดิมที่ชำรุดเสียหาย เนื่องจากโครงสร้างเสาตอม่อทรุดตัว โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยดำเนินการ

โดยปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ และเปิดให้ใช้สัญจรไปมาได้แล้ว แต่หลังจากการใช้งานได้มีการร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนผู้สัญจรไปมา ในกรณีถนนที่เชื่อมสะพานมีความคดเคี้ยวเป็นจุดอันตราย ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นสัญจรเข้า-ออกบ้านลำบาก ถนนใหม่ไม่มีร่องระบายน้ำ รวมถึงตัวสะพานไม่มีฟุตบาทสำหรับให้ประชาชนเดินเท้า รวมถึงระบบไฟส่องสว่างเวลากลางคืน


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหารจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และนำเสนอขอบข่ายการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับถนนบริเวณสะพานข้ามห้วยแข้ เพื่อดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ในจังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อไป.

ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *