ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมกับศูนย์อาหารสัตว์สระแก้ว สาธิตการใช้เปลือกกุ้ง เปลือกปู ผสมอาหารสัตว์ ลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ของเกษตรกร

วันที่ 15 พ.ย.65 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนางสาวศุภลักษณ์ ศรีจันดี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว อาจารย์ทิพย์วดี ประไพวงษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสมหมาย อิศรนาเวศ กำนันตำบลเขาวงกต และนางสาวสุนิสา ชอบสูงเนิน เจ้าพนักงานสัตวบาล อำเภอแก่งหางแมว ลงพื้นที่ บ้านหนองเจ๊กสร้อย ม.3 ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว

ณ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มีนายเกตุ แก้วพรหม เป็นประธานกลุ่ม สมาชิก 5 ราย เลี้ยงไก่ประมาณ 3,000 ตัว เพื่อสาธิตการผสมอาหารสัตว์ สำหรับนำไปเลี้ยงไก่ โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ เปลือกกุ้ง เปลือกปู ร่วมกับกากถั่วเหลือง ปลายข้าว ข้าวโพดป่น น้ำมันพืช พรีมิกซ์ ผสมในสูตรอาหารสัตว์ เพื่อลดการใช้อาหารสำเร็จรูป ที่มีราคาแพง ซึ่งเปลือกกุ้ง เปลือกปู หาได้ง่ายในพื้นทึ่ราคากิโลกรัมละ 10 -12 บาท อาหารสัตว์ที่ผสมเสร็จแล้วมีโปรตีนประมาณร้อยละ 16 โดยจะส่งไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารทางห้องปฏิบัติการ และปรับสูตรอาหารให้มีโภชนะเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ การให้ผลผลิต และจะพัฒนาในการแปรรูปไก่ประดู่หางดำให้เป็นเมนูอาหารท้องถิ่นต่อไป

รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ให้มีการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด เป็นการยกระดับสินค้าไก่พื้นเมืองให้มีคุณภาพ และมูลค่าสูงขึ้น ได้สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สามารถซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมากได้ในราคาต่ำ อันจะทำให้อาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.จันทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *