ปศุสัตว์จันทบุรี สนับสนุนแม่โคสายพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

18 พ.ย.65 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนายลิขิต สืบวงศ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายชุติเทพ ภูมิพันธุ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน อ.สอยดาว ลงพื้นที่ บ้านกระทิงทอง ม.4 ต.ปะตง บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.13 ต.ทุ่งขนาน และบ้านซับตาหัน ม.5 ต. ทับช้าง อ.สอยดาว มีนายคมสันต์ อินจันทร์ เป็นประธานกลุ่ม สมาชิก 11 ราย เพื่อติดตามการสนับสนุนแม่โคสายพันธุ์ดี ตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร รายละ 1 ตัว โดยเป็นการให้ยืมเพื่อการผลิต มีเงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องส่งคืนลูกโคตัวแรกที่มีอายุครบ 18 เดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ นำไปให้เกษตรกรรายอื่นยืมไปเลี้ยงต่อไป ส่วนลูกโคที่เกิดใหม่ในลำดับถัดไป จะเป็นของเกษตรกร เมื่อเลี้ยงแม่โคครบ 5 ปี แม่โคจะตกเป็นกรรมสิทธิของเกษตรกร

โดยในระหว่างการเลี้ยง เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ติดตามแก้ไขปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ เพื่อให้ได้ลูกที่เกิดจากการผสมเทียมแม่โค ปีละ 1 ตัว พัฒนาสายพันธุ์โคให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ ซึ่งพบว่าแม่โคมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ มีลูกโคเกิดเพิ่มขึ้น และแม่โคหลายตัวกำลังตั้งท้อง เกษตรกรได้ใช้มูลโคเป็นปุ๋ยใส่สวนลำใย สวนยาง และยังเหลือมูลโคขายให้เกษตรกรที่ทำสวนรายอื่น สร้างรายได้ได้อีกจำนวนหนึ่ง ปัจจุบัน จังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนแม่โค ตามธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริแล้ว รวม 106 ราย ได้รับโคจำนวน 195 ตัว และกระบือจำนวน 1 ตัว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5,300,000 บาท ช่วยสร้างรายได้แก่เกษตรกร แก้ไขความยากจนได้อย่างยั่งยืน

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.จันทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *