ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดงาน พรรณไม้งาม อร่ามชล ครั้งที่ 5

ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานพรรณไม้งามอร่ามชล โดยมี ประธานวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชลบุรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เกษตรจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานด้วยเป็นจำนวนกว่า 180 คนงานพรรณไม้งามอร่ามชล เกิดจาการบูรณาการร่วมกันของหลายๆ หน่วยงาน

ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตร จังหวัดชลบุรี วิสาหกิจชุมไม้ดอกไม้ประดับชลบุรี โดยใช้สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เป็นที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชลบุรี กว่า 100 ร้านค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Yong Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมภายในงาน

ประกอบด้วย
1. การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ การประกวดชวนชม ประกวดแคคตัส การประกวดไม้ใบ /การประกวดแข่งข้นสวนหย่อม และประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดนักเรียน
2. การอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร ได้แก่ การทำฮอร์โมนพืช การอบรมการจัดดอกไม้ การอบรมการจัดสวนถาด การเพาะเมล็ดโชคเก้าชั้น
และการขยายพันธุ์แคคตัส (กาฟติ้ง) ตัดต่อหน่อพันธุ์
3. การอบรมด้านอาหาร ได้แก่ ขนมบราวนี่ /ผลิตภัณฑ์เจลลี่ และไอศกรีมจากนมสด
4. การจำหน่ายพันธุ์ไม้ต่างๆ ได้แก่ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พืชผัก สวนครัว แคคตัส และวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตรกรฯ
5. การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น.

วิศาล แสงเจริญ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *