เทศบาลเมืองศรีราชาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด
ด้วยปัจจุบันเทศบาลเมืองศรีราชา มีปริมาณขยะประมาณ 30.12 ตันต่อวัน ซึ่งมาจากการดำรงชีวิตของประชาชนและจากการท่องเที่ยว โดยมีปริมาณขยะเฉลี่ย 1.29 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่เทศบาลเมืองศรีราชาต้องตระหนัก และเร่งรีบดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชม
และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงมีขยะติดเชื้อเกิดขึ้นหากนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
อาจเพิ่มโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายไปสู่คนในชุมชนต่อไปได้จึงได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เพื่อการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่าง

เทศบาลเมืองศรีราชา สถานศึกษา หน่วยงานราชการในพื้นที่ศูนย์การค้า และ ชุมชนทุกชุมชนในพื้นที่ตำบลศรีราชาที่มีเจตจำนง
ร่วมกันในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย นับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสาน
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพื้นที่ตำบลศรีราชา ร่วมกันดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เกิดผลดีต่อส่วนรวม และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนเพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ในสถานที่ทำงาน
เขตอาณาบริเวณพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ชำนาญ ใจเอื้อ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *