ชุมชนวังหิน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญและมอบทุนการศึกษา

เวลา 13.00 น. ของวันที่ 27 (พ.ย.2565) นางสาว ณภัทร ทรงจันทร์ ประธานชุมชนวังหินและ นายลักษเกียรติ ปานคล้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ณ .โรงเรียนวัดวังหิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ในครั้งนี้ โดยได้ยอดรวม 126556 บาทซึ่งสำหรับการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนยังไม่ประสบผลสำเร็จและก็เป็นปัญหาขอประเทศไทยที่จะต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งปัจจัยในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนคือจำนวนประชากรแฝงที่มากขึ้น การขยายตัวของชุมชน การขาดความรู้ความเข้าใจ การไม่ตระหนักความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เมื่อมีประชาชนเพิ่มมากขึ้นในหลายระดับนั้น บางกลุ่มบุคคลยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดแบบอย่างในการจัดการขยะที่ถูกต้องและการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าการนำขยะทิ้งออกนอกบ้านสร้างมลพิษและขยะตกค้างในชุมชน โดยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและอยากสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนมีการลดปริมาณขยะ คัดแยกและนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์โดยสามารถเริ่มต้นที่บ้านของตนเองให้น่าอาศัยเป็นชุมชนปลอดขยะในอนาคตต่อไป

โดย นางสาว ณภัทร ทรงจันทร์ ประธานชุมชนวังหิน เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” ครั้งนี้ นอกจากเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะ ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนในการร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยได้มีการรับบริจาคขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก อะลูมิเนียม เหล็ก กระดาษลัง ฯลฯ จากพี่น้องประชาชน สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งรายได้จากการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลครั้งนี้ จะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียน อีกส่วนหนึ่งนำไปใช้บริหารจัดการธนาคารขยะในชุมชนเทศบาลเจ้าพระสุรศักดิ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *