หลวงพ่อสง่า วัดเขาไม้แดงผู้สืบสานวิชา เจิมมือ นะพระแม่โพสพ มีกินไม่รู้สิ้น กับวัตถุมงคล รุ่นแรก รูปถ่ายบูรพาจารย์หลังยันต์นะพระแม่โพสพ มีกินไม่รู้สิ้น

“วัดเขาไม้แดง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีอดีตเกจิอาจารย์ดังเข้มขลังวิชาอาคมคือ “พระครูธรรมกิจโกวิท” หรือ “หลวงพ่อยงยุทธ ธัมมโกสโล” อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองชลบุรี ผู้มีเมตตาธรรมสูง มักน้อยถือสันโดษ มีพลังจิตที่เข้มขลังอาคมที่แก่กล้า นามของท่านจึงขจรขจายไปไกลทั่วภาคตะวันออก ที่สำคัญ ท่านเป็นหนึ่งในสุดยอดพระเกจิอาจารย์ สายวัดประดู่ทรงธรรม กรุงศรีอยุธยา ในปัจจุบันวัดเขาไม้แดงมีพระครูวิสิฐธรรมโสภณ หรือ”หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร” เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง และเจ้าคณะตำบลบางพระเขต2 ซึ่งท่านเป็นศิษย์สืบทอดพุทธาคมสายตรงจากหลวงพ่อยงยุทธ ผู้สืบสานวิชา“เบิกพระแม่ธรณี (ขายที่)กับเจิมมือ นะพระแม่โพสพ มีกินไม่รู้สิ้น”

พระครูวิสิฐธรรมโสภณ หรือ”หลวงพ่อสง่า ติกขวีโร” เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง หลวงพ่อสง่าท่านเป็นชาวชลบุรีโดยกำเนิด เกิดเมื่อปีพ.ศ.2507 ปัจจุบันอายุ58 ปี พรรษา 38 วัยเยาว์เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) ตบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่6 ในปีพ.ศ.2519 หลังอุปสมบท ปีพ.ศ.2529 สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรี วัดเขาไม้แดง ปีพ.ศ.2547 สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการ ส่วนภูมิภาค วัดสามพระยา กรุงเทพฯ และสำเร็จหลักสูตรพระนักเทศน์ประจำจังหวัดชลบุรี ในปีพ.ศ.2552 สำเร็จหลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพ.ศ.2556สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพ.ศ.2557 สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพ.ศ.2561 สำเร็จการศึกษาการศึกษาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานปกครอง ปีพ.ศ.2556 เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง และเป็นพระกรรมวาจาจารย์ วันที่ 31 พ.ค. 2558 เป็นเจ้าคณะตำบลบางพระ เขต2 ด้านงานการศาสนศึกษา ปีพ.ศ.2532 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดเขาไม้แดง ปีพ.ศ.2546 เป็นกรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง ท่านมีผลงานด้านการศึกษาสงเคราะห์มากมาย อาทิ จัดหาทุนการศึกษาสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรมทุกรูป,มีการจัดอุปกรณ์การเรียน-การสอน-หนังสือให้อย่างไม่ขาด,มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้สอบไล่ได้และมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่จะเข้ารับการศึกษาต่อ ณ สำนักเรียนต่างๆเพื่อได้มีทุนการศึกษาและที่พำนักอาศัยพอสมควร,สนับสนุนส่งเสริมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้เข้าสอนยังสถาบันการศึกษาในชุมชนต่างๆในเขตตำบลบางพระ ฯลฯ
ในสมัยที่หลวงพ่อยงยุทธยังอยู่ มีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมาย มีเรื่องหนึ่งที่ท่านได้เคยกล่าวไว้โดยมีศิษย์ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า วันหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งมาเข้าพบหลวงพ่อยงยุทธ ในระหว่างการสนทนา “หลวงพ่อสง่า”ในสมัยนั้นท่านได้คอยปฏิบัติช่วยหลวงพ่อยงยุทธ โดยวันนั้น “หลวงพ่อสง่า”ก็ออกมาช่วยหลวงพ่อเช่นเคย แล้วหลวงพ่อยงยุทธก็ได้กล่าวต่อหน้าลูกศิษย์ที่อยู่ในเหตุการณ์หลายท่านในขณะนั้นว่า “พระรูปนี้แหละ ที่จะเป็นเจ้าอาวาสรูปต่อไป” หลังจากที่หลวงพ่อยงยุทธมรณภาพแล้ว “หลวงพ่อสง่า”ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตามที่ท่านได้ทำนายไว้จริง หลังจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ หลวงพ่อสง่าได้ยึดถือวัตรปฏิบัติและแนวทางการบริหารจัดการวัดเพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของหลวงพ่อยงยุ โดยเน้นความสงบ…สันโดษ…ไม่วุ่นวาย” เน้นการปฏิบัติ แต่ก็ไม่ละปริยัติเช่นกัน

หลวงพ่อสง่า พร้อมทั้งคณะสงฆ์ของวัดเขาไม้แดงและเหล่าศิษยานุศิษย์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พุทธศาสนานิกชนได้เข้าถึงธรรมะ เช่น กิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา การตักบาตรเทโว เป็นต้น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี,กิจกรรมการเทศน์มหาชาติ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเพื่อทดแทนคุณเหล่าบูรพาจารย์ และ สนับสนุนศิษยานุศิษย์จัดกิจกรรมเชิดชูบารมีครูบาอาจารย์อยู่เสมอ เช่น กิจกรรมการบำเพ็ญกุศลในวันชาตกาลและมรณภาพของหลวงพ่อยงยุทธกิจกรรมสวดอภิธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายแด่หลวงพ่อพุฒและหลวงพ่อยงยุทธ บูรพาจารย์วัดเขาไม้แดง ประจำทุกเดือน กิจกรรมไหว้ครูบูรพาจารย์วัดเขาไม้แดง ประจำทุกปี ไม่เพียงแต่ภายในวัดเท่านั้น แม้แต่ภายนอกทางวัดเขาไม้แดงก็ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้าง เช่น ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาแจกทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส รวมไปถึงนำคณะสงฆ์ร่วมมือทำกิจกรรมที่กรมศาสนา และสำนักพระพุทธศาสนาได้ขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจมา อย่างเช่น ในช่วงเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้จัดกิจกรรมออกโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากโรคร้ายนี้ เป็นต้น ถึงแม้ว่าปัจจุบัน “หลวงพ่อสง่า” ท่านมีภารกิจที่มากขึ้น นอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง ท่านก็ยังมีภารกิจสำคัญในตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางพระเขต2 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่จะต้องปฏิบัติ แต่ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ขาดตกบกพร่องมาโดยตลอด

วัตถุมงคลชุด “มีกินไม่รู้สิ้น” นี้ ได้นำมวลสารและวัตถุมงคลที่สร้างขึ้น เข้าพิธีพุทธาภิเษกมาแล้วหลากหลายวาระ โดยวาระแรก เข้าร่วมปลุกเสก ณ อุโบสถ วัดมะลิ บางกอกน้อย กรุงเทพ ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ฤกษ์ เสาร์ 5 โดยมีพระเกจิคณาจารย์ดังร่วมอธิษฐานจิต วาระที่สอง เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก พระวิษณุกรรม รุ่น 9 ทศวรรษ ช่างกลปทุมวัน ณ อุโบสถมหาอุด วัดช้าง จังหวัดอ่างทอง โดยมีพระเกจิคณาจารย์ดังร่วมพิธี และวัตถุมงคลชุดนี้เข้าปลุกเสกอีกวาระ ที่วัดเขาไม้แดง มีพระอาจารย์ขวัญชัย วัดนามะตูม ศิษย์หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม มาร่วมปลุกเสกกับหลวงพ่อสง่า อีกด้วยด้วย และวาระที่สามในวันที่ 10ก.ย.2565 จัดขึ้นที่วัดเขาไม้แดง ในวันมหาสิทธิโชค ซึ่งก็ได้มีญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้กันจำนวนมาก ที่ทางวัดได้จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล หลวงพ่อสง่า รุ่นแรก“รูปถ่ายบูรพาจารย์หลังยันต์นะพระแม่โพสพ มีกินไม่รู้สิ้น”สร้างจำนวน 999 อัน ทำบุญอันละ 199 บาท โดยด้านหน้าเป็นรูปภาพซ้อนของหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก หลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง และด้านล่างสุดเป็นหลวงพ่อสง่า

โดยมียันต์“นะพระแม่โพสพ มีกินไม่รู้สิ้น”ประทับที่ด้านหลังภาพซ้อนทั้ง 3 เกจิอาจารย์ และมีทั้งด้านบนและด้านล่าง และที่ด้านหลังมีคำว่า”นะพระแม่โพสพ” ตรงกลางเป็นยันต์”นะพระแม่โพสพ มีกินไม่รู้สิ้น” ด้านล่างมีคำว่า”มีกินไม่รู้สิ้น” ใต้ล่างเป็นลำดับหมายเลขการสร้าง โดยหลวงพ่อสง่า เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง ได้นั่งอธิษฐานจิตปลุกเสก ตั้งแต่เวลา 17.09 น.(10ก.ย.2565)ที่ในพระอุโบสถวัดเขาไม้แดง ซึ่งในตอนนี้ รูปถ่ายบูรพาจารย์หลังยันต์นะพระแม่โพสพ มีกินไม่รู้สิ้น รุ่นแรก ของหลวงพ่อสง่า ลูกศิษย์เริ่มเสาะหากันแล้วเนื่องจากสร้างแค่เพียง 999 อัน แต่ลูกศิษย์หลวงพ่อสง่ามีนับแสนคน แถมลูกศิษย์ ชาวจีน ชาวฮ่องกง ชาวใต้หวัน ที่มาเจิมมือกับหลวงพ่อสง่า ต่างเช่าหากลับไปกันคนละ 5-10 อันแทบจะว่าได้อยู่ต่างประเทศซะครึ่งนึงของจำนวนที่สร้างขึ้นแล้ว เริ่มหายากแล้ว สำหรับ หลวงพ่อสง่า รุ่นแรก“รูปถ่ายบูรพาจารย์หลังยันต์นะพระแม่โพสพ มีกินไม่รู้สิ้น”ในตอนนี้ ที่ยังมีเหลืออยู่ที่วัดก็คือ”ลูกอมมีกินไม่รู้สิ้นรุ่น1” ผสมมวลสารเก่าของหลวงพ่อยงยุทธ ซึ่งสร้างจำนวน 5,000 ลูก นำปลุกเสกพร้อมกันถ้าท่านใดอยากร่วมทำบุญกับทางวัดเขาไม้แดงเพื่อขอรับ”ลูกอมมีกินไม่รู้สิ้นรุ่น1”สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูวินัยธรนพภัณฑ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดง 094-6641423

ชำนาญ ใจเอื้อ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *