วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
ข่าวทั่วไทย

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเนื่องใน วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ ( 5 ธ.ค.65 ) ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำผู้ร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูปที่ออกรับบิณฑบาตแบ่งออกเป็น 5 สาย

หลังจากนั้นภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการตุลาการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้แทนสมาคม องค์กร และประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปวงพสกนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และจดจารึกไว้ในดวงใจอย่างมิเสื่อมคลาย 70 กว่าปี แห่งการครองราชย์ เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่า ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมือง ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรัก ความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า เมล็ดพันธุ์การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการยังคงเจริญงอกงามผลิดอกออกผลทั่วสารทิศ หล่อเลี้ยงทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทยหลักในการดำเนินชีวิต ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติทั้งเป็นแนวทางสำคัญที่เป็นภูมิคุ้มกันให้พสกนิกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมาทรงเป็นประดุจดวงประทีปส่องชีวิตผองพสกนิกรทั่วหล้า ก่อเกิดประโยชน์ความสมานฉันท์นำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงพสกนิกรในจังหวัดจันทบุรีได้ตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี และจักมุ่งมั่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อร่วมกันพัฒนาและสรรค์สร้างสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

โอกาสในวันสำคัญของชาติในวันนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัดจันทบุรีได้เปิดรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่คลังเลือด ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิตที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.จันทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *