ม.ราชภัฎเลย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้าเปิดตัวเว็บไซต์

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 7 ธ.ค.65 ณ ห้องประชุมลักษณะงาม ชั้น 3 อาคารภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ถนนเลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ดร.อัญชลี โกกะนุช หัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาตลาดกลางพาณิชย์ทางการค้าเป็นตัวเว็บไซต์” โดยมีการจับคู่ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากใบต้นดีหมีผลิตภัณฑ์ชาใบดีหมี ผลิตภัณฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์แก้วมังกร ผลิตภัณฑ์ผงสีย้อมผ้าธรรมชาติ พร้อมพิธีมอบป้ายรับรองการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเลยภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาตลาดดิจิทัล เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย เป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ประการคือต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ รวม 11 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ยกระดับผลิตภัณฑ์ ณ วันนี้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์แก้วมังกร และ ชาจากใบกัญชา

 

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตามที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีนโยบายในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ โดยเน้นการต่อยอดจาก ภูมิปัญญา และทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและรองรับความต้องการของตลาด ดังนั้นการที่คณะผู้วิจัยได้เรียนเชิญทุกท่านมาในวันนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาธุรกิจปลายน้ำ ซึ่งก็คือการส่งเสริมให้ผู้ผลิตซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมพัฒนาความร่วมมือทางการค้าร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดให้หลากหลายและนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

 

 

 

การเจรจาจับคู่ธุรกิจและการลงนามในบันทึกข้อตกลงทางการค้านี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะได้ร่วมพูดคุยและสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาที่เหมาะสม และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ดังนั้นผมจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยเฉพาะนักธุรกิจในจังหวัดเลย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย คณะนักวิจัย และท่านพาณิชย์จังหวัดเลย คือคุณเบญจวรรณ ตัญญู ที่ได้มีส่วนในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้งานเจรจาจับคู่ธุรกิจครั้งนี้เกิดขึ้น.

 

ภาพ-ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *