พิธีเปิดอาคารและรับมอบอาคารห้องคลอด 1 ชั้น โรงพยาบาลแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่โรงพยาบาลแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารและรับมอบอาคารห้องคลอด 1 ชั้น โดยมีนายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอแก่งหางแมว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชนร่วมในพิธีรับมอบอาคาร
โรงพยาบาลแก่งแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาด 30 เตียงเปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว และพื้นที่ใกล้เคียง มีประชากรในพื้นที่ทั้งสิ้น 42,628 คน แยกเป็นเพศชาย 21,379 คน และเพศหญิง 21,249 คน มีผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการเฉลี่ยปีละประมาณ 75,000 ถึง 85,000 คน ปัจจุบันมีแพทย์จำนวน 5 คน ทันตแพทย์จำนวน 3 คน เภสัชกร จำนวน 4 คน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 37 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านอื่นๆจำนวน 88 คน ในปีงบประมาณ 2565 มีผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกประมาณ 250 ถึง 300 รายต่อวันผู้รับบริการผู้ป่วยใน(รวมห้องคลอด)เฉลี่ย 29.81 รายต่อวัน

ซึ่งแนวโน้มผู้ใช้บริการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการห้องคลอด มีผู้มารับบริการเฉลี่ย 200 รายต่อปี ซึ่งพื้นที่ในการบริการค่อนข้างคับแคบไม่เป็นสัดส่วน ระหว่างรอคลอดและหลังคลอด จึงได้ขอรับบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารห้องคลอดเพื่อรองรับผู้มารับบริการคลอดและหลังคลอด โดยนายพุทธไนย และนางภัสส์ธร ตันมณี และครอบครัว ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน จึงยื่นคำร้องบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารห้องคลอดและจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาทถ้วน แก่โรงพยาบาลแก่งหางแมวในการก่อสร้างอาคารฯ เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์การให้การรักษาประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.จันทบุรี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *