กอ.รมน.เลย ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผลภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.6

Read more

กอ.รมน.เลย บูรณาการร่วมซ้อมแผนและกิจกรรมจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ โครงการเตรียมความพร้อมอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เช้าวันที่ 20 ธ.ค.25

Read more