เปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร

มุกดาหาร-ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร พร้อมให้บริการลูกค้าผ่าน แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ที่ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าผ่าน Smartphone สร้างความสะดวกสบายในด้านการชำระค่ากระแสไฟฟ้า และการขอรับบริการอื่น ๆ

Read more