กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 24 มีนาค

Read more

กองบัญชาการ กองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดช่วยชาวบ้านที่ขาดน้ำกินน้ำใช้ที่บ้านหนองเอี่ยนดง อำเภอชะอี

วันนี้ 23 ก.พ. 66  

Read more

ผวจ.ศรีสะเกษ ห่วงสถานการณ์แล้งยาวนานจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ วอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง ให้ทุกภาคส่วนพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวัน 13 กุมภาพัน

Read more