จัดอบรม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว PA

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 (09.00 น.) ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว PA” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน

โครงการอบรม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว PA ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการครุสภา เป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา , สายงานบริการสถานศึกษา , สายงานการสอน และศึกษานิเทศก์ จากสถานศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จันทบุรี ระยอง และตราด รวม 450 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการแนวใหม่ที่ถูกต้อง เห็นกรอบแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับกรอบและเกณฑ์การพิจารณา เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.จันทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *