มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี ออกคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แก่ประชาชน ฟรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่หอประชุม เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระชนมพรรษา 70 พรรษา พื้นที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง แม่นยำ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยข้าราชการ องค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนสตรีทั่วไป ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ด้านนายสมเกียรติ ขันติประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับ 1 ของสตรีไทย ในแต่ละปี พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 13,200 คน และเสียชีวิตประมาณ 4,700 คน หรือทุก 2 ชั่วโมงจะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้า จึงมักจะลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วร้อยละ 56 จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2564 มีสตรีอายุ 30 – 70 ปี จำนวน 125,167 ราย เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ จำนวน 277 ราย
จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระชนมพรรษา 70 พรรษาโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ ลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมได้ถึงร้อยละ 90 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้นำสตรี ในอำเภอขลุงได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ผู้หญิงทุกคน

โดยมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข นำรถเคลื่อนที่ 1 ขบวน ประกอบด้วย รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รถนิทรรศการ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม รถตรวจ และสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง ออกมาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2565 โดยวันที่ 15 ธันวาคม 2565 หอประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอขลุง,วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์,วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่หอประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อน,วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฎ,วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่วัดเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่,วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลนายายอาม,วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่หอประชุมอำเภอแก่งหางแมว

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.จันทบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *