อบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากและมอบใบวุฒิบัตร พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.)

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ระหว่างวันที่ 29พ.ย.ถึงวันที่1 ธันวาคม 2565 ณ ธรรมศาลาอเนกประสงค์วัดราษฎร์ศรัทธา “ท้ายดอน” ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพชลธารมุนีเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม และนางสาวลลิตา สุกแสงปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานและนางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีศูนย์กู้ชีพจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มาสอนวิธีในการช่วยเหลือในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด่วนภายในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพระคิลานุปัฏฐาก หรือพระอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด (พระ อสว.) ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ การดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ และขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 และพัฒนาวัดให้เป็น

“วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์กันเองให้มีสุขภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิต ตลอดการจัดให้วัดมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการมีสุขภาพทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งในทุกระดับโดยวันนี้1 ธันวาคม 2565 พระเทพชลธารมุนีเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ก็ได้เมตตามอบใบวุฒิบัตร ให้กับพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.)

ชำนาญ ใจเอื้อ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *