คณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค 10 ธรรมยุตชื่นชมวัดไพรพัฒนาและคณะสงฆ์ศรีสะเกษ ที่มีการบริหารจัดการและเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างดีเยี่ยมเป็นแบบอย่างที่ดีงาม

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.

Read more

นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี โชว์ผลงานนวัตกรรม ก้าวล้ำสู่นวัตกรระดับโลกในอนาคต

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จัดงานวิชาการ EDUCATION FOR EMPOWERMENT “อิสระแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์แบ่งปัน ก้าวทันเทคโนโลยี” นักเรียนโชว์ผลงานนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์

Read more

ชาวบ้านชุมชนเมืองใหม่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ออกหาตัวอ่อนจักจั่นที่ออกมาลอกคราบในช่วงนี้ไปประกอบอาหาร และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว

วันที่ 20 มี.ค. 2566

Read more