วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวทั่วไทย

เปิดโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์หนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 มิ.ย 66 เวลา 11.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชลบุรี ได้มาถวายการต้อนรับ พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ตามที่ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ประจำหนกลาง ร่วมกับศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ จัดโครงการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์หนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ สิริบูรพาธรรมสถาน หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์หนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ เพื่อสะท้อนปัญหาอุปสรรค วิธีการส่งเสริมสนับสนุนและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาพัฒนา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
เป็นข้อมูลเชิงความคิด รวมทั้งเป็นการระดมความคิด นำเสนอปัญหาในการปฏิบัติงานนำเสนอศูนย์พระปริยัตินิเทศก็แห่งคณะสงฆ์ต่อไป

นอกจากนี้แล้วยังจัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางวิธีการติดตามประเมินผลการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลีซึ่งมีความสำคัญมาก อันจะนำไปสู่การจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านกิจการของพระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *