วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
ข่าวทั่วไทย

ที่ปรึกษา ประจำสำนักเลขานายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดตรัง

บิ๊กหมอก นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อม จ.ส.อ. ธนกร สุวรรณปรุง ผู้ช่วยที่ปรึกษาฯร่วมกันลงตรวจ-ประเมิน การขออนุญาตฯจำหน่าย/แปรรูปสมุนไพร ควบคุมเพื่อการค้า(กัญชา)

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ประกาศให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis เป็นสมุนไพรควบคุม กำหนดให้มีการยื่นขอรับการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือ จำหน่าย หรือแปรรูปเพื่อการค้า โดยให้นายทะเบียนจังหวัดรับคำขออนุญาตตามวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นขออนุญาตทำข้อกำหนดตามกฎกระทรวง ในครั้งนี้โดยมี กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ร่วมกับพนักงานที่ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติการฯ ลงพื้นที่ตรวจสถาน

ประกอบการในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า(กัญชา)ณ พื้นที่อำเภอย่านตาขาวจำนวน1 แห่ง อำเภอห้วยยอด จำนวน 2แห่ง และอำเภอรัษฎา จำนวน 1 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ในครั้งนี้ได้มี นางอรุณี ธัญธนวิทยา ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและนายอุดม ใส้เพี้ย ตำแหน่งสาธารณสุข อำเภอห้วยยอด ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *