สทน. เดินหน้าต่อ เฟ้นหา สุดยอดอาหารถิ่น พื้นที่ภาคใต้ สู่การเป็น Product Champion

เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆกับการเฟ้นหา Product Champion ในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี สทน. เดินหน้าต่อ วางแผนวิเคราะห์แก้ปัญหากระบวนการผลิตร่วมกับผู้ประกอบการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  พร้อมเตรียมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงสุด คว้าโล่และเงินรางวัลสุดยอด “Product Champion” ของภาคใต้

หลังจากที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ได้จัดกิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่น ด้วยการฉายรังสีอาหาร ปี 2565 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน  ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี”  ให้กับผู้ประกอบการภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 56 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ครั้ง คือ วันที่ 15 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 29 ผลิตภัณฑ์  

และ วันที่ 17 มิถุนายน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 27 ผลิตภัณฑ์  โดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้ประกอบการทั้งหมดได้เข้ารับคำปรึกษาแนะนำเป็นรายผลิตภัณฑ์ กับทีมนักวิจัยจาก สทน. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี โดยมี สทน.เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์ และมีศักยภาพทางการตลาด สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคสูงสุด จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น  “Product Champion” ของภาคใต้ โดยผู้ชนะจะได้รับโล่ ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท จาก สทน. อีกด้วย

สำหรับโครงการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่น ด้วยการฉายรังสีอาหาร ปี 2565 ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นการดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง  โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้วยวิธีการฉายรังสีให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับ และมีการใช้ประโยชน์แพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ได้ “อาหารพื้นถิ่น” ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค อันจะส่งผลให้อาหารพื้นถิ่นไทยในแต่ละภาคก้าวไกลสู่เวทีโลก พร้อมช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเศรษฐกิจไทยต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *